Velkommen
Om Trondheim Krisesenter
Bildegalleri
Barna på senteret
Våre tjenester
Hva er vold?
Nyttige linker
Diverse rapporter
Brosjyre
Kontakt oss

Søk i våre sider

 

BARNA PÅ SENTERET

Vold, samlivsbrudd og flytting er en stor belastning for barn, og det er en prioritert oppgave for Krisesenteret å ta hensyn til dette. Mange av barna har også vært vitne til vold og barns reaksjon på dette kan være angst, redsel, utrygghet og konsentrasjonsproblemer.

Vi på senteret er opptatt av at barna på senteret skal få en så normal og trygg hverdag som mulig. Derfor prøver vi så langt som mulig å legge forholdene til rette for barna slik at de kan holde kontakten med barnehage og skole. Hvis situasjonen er utrygg, eller det er geografisk umulig, prøver vi å finne andre løsninger. Krisesenteret har et nært samarbeid med bl.a. skole/barnehage, kontaktlærer og helsesøster.

Det er viktig å finne ut om det er trygt for barna dine å forsette å gå på skole/barnehage. Dersom du har barn som skal til skole, ordner vi med skoleskyss. Disse utgiftene blir betalt av Trondheim kommune.

Du bestemmer selv om du vil fortelle skolen/barnehagen at du bor på Krisesenteret. Men mange ganger er det nyttig for skolen/barnehagen å vite hvilken situasjon du er i. Barnet ditt kan ha behov for nærmere oppfølging av skolen/barnehagen og kan legge opp dagene som er det beste for barnet i en periode.

Mange kan oppleve det som vanskelig å forklare barna om hvorfor de må bo på Krisesenteret. Du bestemmer selv hva du vil si til barnet ditt.

Vi tilbyr ingen terapeutisk oppfølging, men vi kan i samråd med deg finne ut om det kan være nyttig for barnet/barna og få profesjonell oppfølging. Men, vi som jobber på Krisesenteret opplever at mange barn forandrer seg i løpet av oppholdet. Vi ser de slapper av, begynner å leke igjen, tør å lage støy.

BARNELOFTET

Vi har innredet et stort lekeloft for de minste barna, der de kan utfolde seg på egne premisser under trygge forhold.
 

RØDE KORS OG REDD BARNA

Arrangerer aktiviteter for barn en ettermiddag i uken eller i helgene. Aktiviteten er tilpasset alderen på de barna som til enhver tid bor på senteret. Dette er også en svært hyggelig avveksling både for barn og mødre.

  
speilegglogoSPEILEGG PUBLISERING Trondheim Krisesenter. tlf 73 52 34 20, krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no www.trondheim.kommune.no/krisesenter    skriv ut