Velkommen
Om Trondheim Krisesenter
Våre tjenester
Hva er vold?
Nyttige linker
Diverse rapporter
Brosjyre
Kontakt oss

Søk i våre sider

 

Diverse rapporter  • Årsrapporten fra 2010 er den siste som ble utgitt før krisesentertilbudet ble et lovpålagt, kommunalt tilbud. Den kan lastes ned som pdf-fil.                          aarsrapport2010.pdf 

     
  • Evaluering av overgrepsmottakene 2012. Den kan lastes ned som pdf-fil.    Evalueringavovergrepsmottakene2012.pdf  
speilegglogoSPEILEGG PUBLISERING Trondheim Krisesenter. tlf 73 52 34 20, krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no www.trondheim.kommune.no/krisesenter    skriv ut