Velkommen
Om Trondheim Krisesenter
Våre tjenester
Hva er vold?
Nyttige linker
Diverse rapporter
Brosjyre
Kontakt oss

Søk i våre sider

 

Nyttige linkerKirkens SOS 
er en døgnåpen krisetjeneste.

Smiso - Senter mot incest og seksuelle overgrep

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) hjelper våre nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. 

ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital informerer om sinnemestring 

Jentevakta er en telefon-, msn- og mailtjeneste for unge jenter som ønsker å gjøre sitt ytterste for å redusere kjønnsrelaterte problemer blant ungdom.

Krisesentersekretariatets medlemssentre - oversikt over andre krisesentre i Norge

Krisesenterforbundets medlemssentre - oversikt over andre krisesentre i Norge

 

  
speilegglogoSPEILEGG PUBLISERING Trondheim Krisesenter. tlf 73 52 34 20, krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no www.trondheim.kommune.no/krisesenter    skriv ut