Velkommen
Om Trondheim Krisesenter
Våre tjenester
Hva er vold?
Nyttige linker
Diverse rapporter
Brosjyre
Kontakt oss

Søk i våre sider

 

Hva er vold?

Mange spør seg selv om de egentlig er utsatt for vold.


Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil

Psykolog Per Isdal, Alternativ til vold.

Fysisk vold

 • Dytting
 • Slag
 • Spark
 • Lugging
 • Biting
 • Kliping

Psykisk vold

 • Bli truet
 • Kontrollert
 • Bli innesperret i huset
 • Kontakten med familie og venner blir begrenset
 • Få høre at man er dum, ubrukelig, stygg, bli nedverdiget over for andre

Seksuell vold

 • Voldtekt
 • Voldtekt er seksuell omgang ved bruk av makt eller trusler. Den seksuelle handlingen trenger ikke å være samleie, og trusselen trenger ikke å gjelde offeret selv, men for eksempel en som står offeret nær.
 • Det er voldtekt også om overgriperen er ektefelle eller samboer.

Materiell vold

 • Knusing av inventar og personlige eiendeler
 • Økonomisk utnytting
All bruk av vold er forbudt ved lov, og det er like straffbart om det skjer i hjemmet eller på gaten. Mishandling forekommer i alle samfunnslag.
 
Vi på Krisesenteret kan hjelpe deg å bryte ut av volden!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
speilegglogoSPEILEGG PUBLISERING Trondheim Krisesenter. tlf 73 52 34 20, krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no www.trondheim.kommune.no/krisesenter    skriv ut