Velkommen
Om Trondheim Krisesenter
Våre tjenester
Hva er vold?
Nyttige linker
Diverse rapporter
Brosjyre
Kontakt oss

Søk i våre sider

 

Våre tjenester

  • Krisesenteret tar imot personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og som ønsker en samtale, overnatting eller et botilbud i en kortere periode. Tilbudet til kvinner er fysisk atksilt fra tilbudet til menn. Barn kan komme i følge med sine foreldre.
  • Vi kan gi råd og veiledning for kvinner og menn som opplever fysisk, psykisk, seksuell og materiell vold i nære relasjoner. Vi informerer om rettigheter og muligheter.
  • Om ønskelig formidler vi kontakt med legevakt, politi, offentlig servicekontor og advokat.
  • Vi kan tilby følge til offentlige instanser ved behov.
  • Vi kan være behjelpelig med å ringe politi dersom det er nødvendig med bistand til å hente eiendeler i hjemmet.
  • Trondheim Krisesenter har hemmelig adresse.
  • Vi samarbeider med tolketjenesten.
  • Vi har døgnåpen telefon og er bemannet til en hver tid.

  
speilegglogoSPEILEGG PUBLISERING Trondheim Krisesenter. tlf 73 52 34 20, krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no www.trondheim.kommune.no/krisesenter    skriv ut